Shop Mobile More Submit  Join Login
Magi by OtakuZjg Magi by OtakuZjg
Enjoy :iconawwwwwplz:
Add a Comment:
 
:iconsimoncaneplz:
SimonCaneplz Featured By Owner Jun 3, 2015
Cool! though, Please ask permission to use this, thank you!
Reply
:iconhaneko-chan:
Haneko-chan Featured By Owner Jan 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
REPORTED!
Reply
:icon13teardrops:
13tearDrops Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
you'd have to ask the artist's permission to edit their artworks...
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Ồ bạn chép tranh à :">

Trông hệt hình gốc đấy nhỉ :">

Cho hỏi một bức chép thế này mất bao lâu :">
Reply
:iconbunnydee12:
bunnydee12 Featured By Owner Jan 2, 2013
đâu, nhanh mà nhỉ =)) lên pts bấm xoẹt xoẹt vài nút ấy mà =))))
pts cũng ko dụng tâm nữa chứ, lỡ fake rồi phải fake cho giống chứ =)))
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Ơ thế thì chắc là một thể loại speed drawing mới :">
Reply
:iconbunnydee12:
bunnydee12 Featured By Owner Jan 2, 2013
vậy là bản đi trước thời đại đó, mở đầu cho 1 thời đại chép tranh bằng pts, vô cùng nhanh và chật lượng :>
.
.
.
.
.
.
và dễ bị phát hiện
= )))))))))))
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Chết thật =))
.
.
.
.
.
.
.
Thích câu cuối thế =)))
Reply
:iconnajhaikezeh:
NaJHaikezeH Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist
Nice stealing ;) [link]
Reply
:iconkumie-san:
Kumie-san Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Hỏi chút
Vẽ lại = gì vậy?
Reply
:iconmenstos:
Menstos Featured By Owner Jan 1, 2013  Student Traditional Artist
: ))))) Hơi đâu vẽ lại làm j : ))) PTS cái rụp ra hàng của em ấy ~ :iconmingplz:
Reply
:iconkumie-san:
Kumie-san Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Buồn quá, đang tính troll ẻm chút mà ;(
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Jan 1, 2013  Student Digital Artist
cái này sao giống pts thành màu chì vại :v...y chang tranh gốc luôn
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist General Artist
ừ, nó đó bạn :">
Reply
:iconkaemonn:
kaemonn Featured By Owner Dec 31, 2012
wow tranh chép hả ? :iconpapmingplz: vãi
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist General Artist
Tranh đạo, à không, tranh phô tô sớp :iconmingplz:
Reply
:iconthemy:
Themy Featured By Owner Jan 1, 2013
Tranh chôm thôi, hàng gốc này . . => [link]
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 31, 2012  Student Traditional Artist
Vẽ lại . Có 1 ko 2 nha :iconmingplz:
Reply
:iconmkcyrax:
MKCyrax Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist General Artist
photoshop r nt qu nha :mingplz:
Reply
:iconmenstos:
Menstos Featured By Owner Jan 1, 2013  Student Traditional Artist
: )))) chuận rồi
Reply
:iconwakane:
Wakane Featured By Owner Dec 27, 2012
 ̄∀ ̄ Finally!
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist General Artist
This person had PTS-ed lots of pictures from Pixiv. Please help us to report him.
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 27, 2012  Student Traditional Artist
Finally what ????
Reply
:iconwakane:
Wakane Featured By Owner Dec 28, 2012
I finally saw Judal and Kougyoku on Deviant Art. Like a couple.
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 28, 2012  Student Traditional Artist
Hehe :iconawwwwwplz:
Reply
:iconkillinghella:
KillingHella Featured By Owner Dec 27, 2012
Amazing tracing work~
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 27, 2012  Student Traditional Artist
Thanks :iconawwwwwplz:
Reply
:icontsuuyo:
Tsuuyo Featured By Owner Apr 2, 2013  Student Digital Artist
TRACING, idiot.
Reply
:iconrabufranny:
RabuFranny Featured By Owner Dec 26, 2012  Hobbyist Digital Artist
This is so cute, I love this~~. :iconmahfeelzplz:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist General Artist
This pperson has PTS-ed lots of picture from Pixiv without permission. Please help us report him.
Reply
:iconrabufranny:
RabuFranny Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
I've reported the deviation, I hope it helps. I also put the link of the original work and added that the other deviations he submitted are traced as well.
Thank you for telling me.
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 5, 2013  Hobbyist General Artist
thank you for reporting :3
Reply
:iconrabufranny:
RabuFranny Featured By Owner Jan 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're welcome~. ^^
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 26, 2012  Student Traditional Artist
Thanks :iconawwwwwplz:
Reply
:iconrabufranny:
RabuFranny Featured By Owner Dec 26, 2012  Hobbyist Digital Artist
You're welcome~. :iconyuiglompplz:
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 26, 2012  Student Traditional Artist
:iconyuiglompplz:
Reply
:iconnlinrush:
NlinRUSH Featured By Owner Dec 26, 2012  Student Digital Artist
cuteeeeeee //////
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 26, 2012  Student Traditional Artist
:iconawwwwwplz:
Reply
:iconartist-kat:
artist-Kat Featured By Owner Dec 25, 2012  Hobbyist General Artist
nyaaa :meow: unreal cute :la:
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 25, 2012  Student Traditional Artist
:iconawwwwwplz:
Reply
:iconartist-kat:
artist-Kat Featured By Owner Dec 27, 2012  Hobbyist General Artist
heyyy, there Q.Q
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 27, 2012  Student Traditional Artist
What (>OwO>o)
Reply
:iconartist-kat:
artist-Kat Featured By Owner Dec 28, 2012  Hobbyist General Artist
You should have told me the price for 1 chibi ^^'
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 30, 2012  Student Traditional Artist
:iconawwwwwplz:
Reply
:icondarkmysticrose:
DarkMysticRose Featured By Owner Dec 24, 2012  Hobbyist Writer
:squee:OOH! SO CUTE!!!! I LOVE it!!!:love::heart: So much adorable-ness!:la:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist General Artist
this person has PTS-ed a picture from Pixiv. Please help us to report him.
Reply
:iconotakuzjg:
OtakuZjg Featured By Owner Dec 24, 2012  Student Traditional Artist
:iconawwwwwplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 24, 2012
Image Size
327 KB
Resolution
900×675
Link
Thumb

Stats

Views
1,815
Favourites
41 (who?)
Comments
47
Downloads
16
×